Fasa 1

Terdapat 6 nombor ditemui

Terdapat 6 nombor ditemui